Werkwijze

Samen met de docenten wordt een jaarrooster samengesteld.

Dit rooster bestaat voornamelijk uit blokken van ( meestal ) 4 weken.
In elk blok wordt een andere techniek en onderwerp aangeboden of toegepast.

Ook wordt aandacht geschonken aan composities en worden verschillende materialen uitgeprobeerd.
Hierbij krijgt iedereen de gelegenheid om zijn of haar eigen stijl te behouden en te ontwikkelen.

Er wordt gewerkt met modellen, portretten en stillevens.

Wilt u het rooster afdrukken, dan kunt u dat doen via onderstaande link:

Rooster September 2015 – Januari 2016

Rooster September 2015-Januari 2016 pagina 1 Rooster September 2015-Januari 2016 pagina 2